Thursday, 28 September, 2023

Category: Allmänt


Egenanställning växer i Sverige. Allt fler individer lockas av friheten att vara sin egen chef, och med den friheten kommer behovet av att fakturera utan företag. SAMpoolen.se framstår som en av de mest framstående aktörerna på denna front. En prisstruktur Read more…


Inledning: En Revolution inom Utbildning Låt oss klargöra en sak: Onlineutbildningar är här för att stanna. I en värld som accelererar mot digitalisering, är onlineutbildningar inte bara en trend; de är en pedagogisk revolution. Om du inte redan har anammat Read more…


När vi tänker på faror som hotar vår hälsa och vårt välbefinnande tänker vi ofta på synliga hot. Men det finns en osynlig fiende som kan påverka våra hem och våra närmaste utan att vi ens märker det – radon. Read more…


En säker och hälsosam arbetsmiljö är av högsta prioritet för både arbetsgivare och anställda. Ett viktigt element för att säkerställa en sund arbetsplats är att identifiera och hantera eventuella hälsorisker. Ett sådant riskområde som bör uppmärksammas är radon, en osynlig Read more…


Att ta språnget till att starta eget företag kan vara en komplicerad och tidskrävande process. Många drömmer om friheten i att vara egen företagare, men det medföljer ofta ett stort ansvar. Med SAMpoolen.se kan du dra nytta av friheten, samtidigt Read more…


Inledning När vi går in i en allt mer digitaliserad värld, blir distansutbildning mer relevant än någonsin. Det är inte bara ett alternativ till traditionell utbildning, utan också en lösning på många av de utmaningar vi står inför idag, från Read more…